Etikettarkiv: Stadsarkeologi

Kv Fältskären: Brunnar

I vårt nordligaste schakt har vi antagligen hamnat på stadsgårdarnas bakgårdar. Här finns rännor, diken och stora gropar. Ett par av groparna har visat sig vara brunnar. Den brunn som vi tror är yngst har knuttimrade kanter. I den andra … Läs mer

Publicerat i Historisk tid, Medeltid | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Kv Fältskären: Tidigmedeltida kam och efterreformatorisk bebyggelse

Idag har vi ägnat oss åt den norra delen av området. Här fanns bland annat en brunn, rester av hus och kanske en gränd. Inom en del av schaktet syntes odlingslager. Det mesta av det här tror vi tillhör tiden … Läs mer

Publicerat i 1100-tal, Historisk tid, Medeltid | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Kv Fältskären: Medeltida kammakeri

  Spill från tillverkning av medeltida kammar. Foto Upplandsmuseet. Knappt hade vi tagit bort asfalten från det första schaktet inom den andra undersökningsytan förrän det stod klart att vi hamnat mitt i ett medeltida kammakeri. Överallt fanns avsågade benändar och … Läs mer

Publicerat i Medeltid | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Kv Fältskären: Första ytan avslutad

Små pärlor av ben. Möjligen från ett radband. Foto Upplandsmuseet. Nu är första etappen avslutad och vi har fått fram spännande resultat. I den södra delen av kvarteret, som ligger längst bort från den medeltida stadens centrala delar, fanns mer … Läs mer

Publicerat i Medeltid | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Kv Fältskären: Resvirkesväggen – dagens höjdpunkt

Vi fortsätter pumpa regnvatten och hitta fina lämningar. Precis innan vi packade ihop för dagen dök det upp en ny resvirkesvägg. Att det bara var trämos kvar av virket gör att det kommer att vara svårare att datera än timret … Läs mer

Publicerat i Medeltid | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Arkeologi i Kv Fältskären, Enköping: Före Pausparkeringen

  Vi har under undersökningens första dagar tagit upp två schakt på parkeringens sydöstra del. I dem finns resterna efter sentida bebyggelse som följer stadens nuvarande gatunät. Här finns också resterna efter en äldre byggnad som möjligen uppfördes under 1700-talet. … Läs mer

Publicerat i 1300-tal, 1700-tal, Medeltid | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar