Skelett mitt i stan

Så var det dags för kommunen att bygga om den gamla, dåliga och sedan länge avstängda trappan från Ingmar Bergmangatan upp till Helga Trefaldighets kyr kan bakom Wermlandskällaren och Stockholms nation. Eftersom det är nära den medeltida kyrkan beslutade Länsstyrelsen att arbetet skulle övervakas av arkeologer och att vi skulle få möjlighet att dokumentera eventuella lämningar. Efter två veckors hårt arbete kan vi konstatera att det var ett nödvändigt beslut…

IBG nr 2

Den gamla trappan, öster om kyrkan som nu ska bytas ut.  Foto Upplandsmuseet.

Peringskiöld Helga Trefaldighet_jpeg

Johan Peringskiölds avritning av Helga Trefaldighet kyrkan från 1709. Det är i slänten i bildens högra kant vi nu har grävt ut.  

 Helga Trefaldighet byggdes på nuvarande plats under slutet av 1200-talet. Runt kyrkan fanns också en kyrkogård som använts fram till slutet av 1700-talet. Kyrkogårdens utbredning under olika perioder är dåligt känd varför det var osäkert om begravningar skulle påträffas vid schaktning för den nya trappan i den branta slänt som finns på platsen idag. Det var inte heller känt hur den ursprungliga topografin sett ut eller vilka markingrepp som gjorts i området.

Det visade sig ganska snart att kyrkogården sträckt sig långt ut i den nuvarande slänten. Denna har också förändrats från en ursprunglig ganska flack slänt och byggts på med nästan 1,5 meter i den västra kanten vilket skapat en mycket mer brant profil. Under och i dessa jordmassor påträffades stora mängder lösa ben från äldre begravningar men också ett 30-tal mer eller mindre intakta skelett. Eftersom de påträffades inom en yta på cirka 20 kvm betyder det att de låg väldigt tätt och på varandra. Många äldre skelett hade skadats när yngre begravningar grävdes ner. Bland de gravlagda individerna återfinns såväl gamla som unga, män och kvinnor. Dateringen av begravningarna är ännu osäker men avspeglar sannolikt stora delar av kyrkogårdens användningstid det vill säga perioden från medeltid till och med 1700-tal, kanske upp emot 500 år.

RIMG0191

Skeletten låg mycket tätt inom den lilla undersökningsytan.  Foto Upplandsmuseet.

Skeletten kommer nu att analyseras av osteologer för att avgöra exempelvis ålder, kön och hälsa. Resultaten från den osteologiska analysen och övriga arkeologiska resultat kommer att sättas samman till en rapport med tolkningar av det framkomna materialet. Med tanke på det omfattande skelettmaterialet kommer denna sannolikt inte att bli färdig förrän nästa vår.

RIMG0111

Århundraden av begravningar har gjort att äldre skelett ofta har grävts sönder.  Däremot var benmaterialet bättre bevarat än förväntat. Foto Upplandsmuseet.

När man undersöker skelett finns många etiska aspekter att beakta och vi har även fått mycket frågor kring detta. Upplandsmuseet har en utarbetad policy för tillvaratagande av mänskliga kvarlevor. Denna baseras till stora delar ICOMs etiska regler (International Council Of Museums). Trots att det arkeologiska arbetet genomförs på en byggarbetsplats försöker vi samla in materialet på ett säkert och respektfullt sätt och har också varit noga med att inte låta benmaterialet ligga framme alltför synligt. Intakta skelett samlas in för sig och hålls samman tillsammans med eventuella fynd. När analysen av benen är klar kommer kyrkan att återbegrava benmaterialet i vigd jord. Trots att det rör sig om mänskliga kvarlevor tycker vi att det är bättre att dokumentera och ta bort materialet än att det grävs bort av schaktmaskiner eller delvis blir kvar och förstörs under en trappa av sten och betong.

 /Andreas Hennius, Arkeolog, Upplandsmuseet

Detta inlägg publicerades i Allmänt, Historisk tid och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Skelett mitt i stan

 1. Ann Catherine Bonnier skriver:

  Hej Andreas och arkeologiBloggen! Intressant att ni hittade skelett i slänten och att denna var mer eller mindre konstgjord. Bedömer ni att kyrkogården utvidgats genom uppfyllningen? Grävde ni utanför den kyrkogårdsmur som syns på Peringskiölds bild?

  Med hälsningar, Ann Catherine Bonnier

  • hennius skriver:

   Hej Ann Cathrine
   Jag bedömer att skeletten framför allt kommer i området mellan de två murarna på Peringskiölds bild. Vi fick även fram en mur längre ner i sluttningen men den var sannolikt ganska sentida. Det finns inget i materialet som tyder på att de gravlagda individerna begravts utanför kyrkogården, det var helt normala begravningar. Men det är ju inte otroligt att kyrkogårdens utbredning förändrats under olika tider. Ett viktigt resultat var just släntens utformning och spår efter en ursprunglig topografi. det verkar som att man fyllt upp slänten för att på så sätt få en större plan yta, Med tanke på mängden ben i dessa utfyllnadsmassor kommer denna jorden sannolikt ifrån kyrkogården,. Det fanns dock intakta begravningar både under, i den orörda slänten samt på flera nivåer i den påförda jorden. Det är en kombination av påförda massor i den västra delen, närmast bogårdsmuren och sannolikt en (sentida?) urschaktning mot gatan i öster som skapat den nu branta släntningen.
   /Andreas

 2. Gun-Marie Eklöf skriver:

  Denna har också förändrats från en ursprunglig ganska flack slänt och byggts på med nästan 1,5 meter i den västra kanten vilket skapat en mycket mer brant profil. -Vi förstår inte väderstrecken, borde det inte vara kyrkogårdens sydöstra hörn?

  • hennius skriver:

   Hej Gun-Marie
   Min kollega kommenterade samma sak. Jag menar västra delen av slänten. Släntens profil har förändrats från ganska flack till den branta profilen den har idag genom att man till fört jord i den västra delen och förmodligen även schaktat ur delar av den östra sidan, av slänten.
   /Andreas

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s